Garanție ROTO

Roto face din încredere un principiu

Mai multă libertate. Mai mult confort. Facem această promisiune nu numai cu referire la confortul locuinţei, asigurat de ferestrele de mansardă care poartă marca noastră.
Ne asumăm obligaţii și în materie de siguranţă sau de stabilitatea durabilă. Vă garantăm prin cuvântul nostru. Garantat Înafară de drepturile care vă revin în calitate de beneficiar, rezultate din eventuale deficienţe și care nu sunt restricţionate de aceste condiţii de garanţie, acordăm cumpărătorilor finali din statele membre UE pentru produsele Roto cumpărate după 1 august 2007.

I) 15 ani garanţie de material pentru ferestrele de mansardă
– în cazul spargerii sticlei ca urmare a căderilor de grindină, la ferestrele cu geam exterior din sticlă securizată cu o singură foaie (ESG), sticla dublu securizata si sticla (9E) cu trei foi (ESG);
– în cazul defectarii feroneriei;
– în cazul spargerii ramei din plastic la solicitări, corespunzător condiţiilor de calitate și de încercare RAL 716/1;
– in cazul defectarii garniturilor.

II) 5 ani garanţie în cazul defectelor de material, de construcţie și/sau de fabricaţie
– pentru ferestrele de mansardă Roto;
-dacă această condiţie nu este cuprinsă la punctul 1 – și pentru rama de încorporare în cazul aburirii spaţiului dintre geamuri;
–  pentru sistemele solare Roto, cuexcepţia tuturor pieselor electrice și mobile – boiler Solar Roto.

III) 2 ani garanţie în cazul defectelor de material, de construcţie și/ sau de fabricaţie
– pentru accesoriile Roto ale ferestrelor de mansardă (rulouri, rolete exterioare, telecomenzi etc.);
– pentru piesele electrice și mobile ale sistemului solar Roto;

IV) 10 ani garanție în cazul defectelor de material, de construcție și/sau de fabricație
– pentru colectoarele Roto SunRoof.

Durata medie de utilizare a produsului Durata medie de utilizare a produsului este de 25 de ani de la data livrării/montării. Începutul garanţiei Garanţia începe cu ziua cumpărării sau – în cazul montării de către un montator autorizat – cu ziua montării, care trebuie să fie dovedită prin prezentarea facturii de cumpărare, respectiv de montaj.

Restricţii asupra garanţieiDe la condiţiile de garanţie indicate la punctele II și III sunt excluse defectele care nu rezultă din deficienţe de material, de construcţie și/sau de producţie ale produselor Roto, ci din particularităţile construcţiei, influenţele externe, tratamente inadecvate, nerespectarea indicaţiilor din manualele noastre de montaj și utilizare, măsuri de reparaţie incorecte sau inadecvate, utilizarea altor piese/accesorii decât cele produse de Roto sau uzura naturală. Condiţiile de garanţie cuprind exclusiv deficienţele care existau la începutul perioadei de garanţie. În cazurile diferite de acesta, decidem pentru fiecare situaţie în parte dacă remedierea deficienţelor poate fi luată în considerare prin culanţă. De la condiţiile de garanţie descrise la punctele I, II și III mai sunt excluse deficienţele/deteriorările apărute ca urmare a întreţinerii defectuoase, a ventilării greșite, a îngrijirii necorespunzătoare sau ca urmare a condensului. Spargerea sticlei este exclusă de la condiţiile de garanţie prezentate la punctul II.

Prestări în perioada de garanţie:
În cazul apariţiei unor defecţiuni de material, de construcţie sau de fabricaţie în cadrul condiţiilor de garanţie menţionate la punctele II și III, reparăm produsul pe cheltuiala noastră prin intermediul personalului nostru de service. În locul operaţiei de reparaţie, ne rezervăm dreptul, la alegerea noastră, de a efectua livrări înlocuitoare, combinate, dacă este cazul, cu prestaţii de montaj și de schimb realizate de personalul nostru de service, sau de a restitui preţul de achiziţie. O livrare înlocuitoare sub forma expedierii pieselor de schimb corespunzătoare este luată în considerare în special pentru deficienţele minore, pe care clientul le poate remedia fără probleme prin mijloace proprii. În cazul condiţiilor de garanţie stipulate la punctul I, prestaţiile noastre de garanţie se limitează la furnizarea gratuită a materialului înlocuitor fără lucrare de service, adică fără prestaţie de montaj, respectiv schimbare.
Dacă anumite produse sau piese de schimb nu se mai fabrică, ne rezervăm dreptul de a furniza produsele respective în variantele actuale. Efectuarea prestațiilor în perioada de garanție se va face intr-un interval rezonabil de timp, în raport de tipul intervenției.

Solicitarea prestaţiilor de garanţie:
Drepturile de garanţie se vor solicita în scris, în cel mai scurt timp de la apariția cazului de garanție (incl. pe fax sau e-mail), dar nu mai mult de 2 luni de la apariția cazului.